Focus like a Pro Programma

Een leuke training of een goede teamcoaching gaat de focus binnen je team niet structureel veranderen.

Duurzaam veranderen vergt een gedegen aanpak op drie niveaus:

  • training van werknemers
  • coaching van het team
  • advisering van de organisatie

In de visual hieronder zie je het Focus like a Pro Programma samengevat.

We gaan graag met je in gesprek hoe dit programma bij jouw team of organisatie eruit ziet.

Plan een kennismaking